...באסה, מוכרים אותי

שלום רב

שם המתחם הזה עומד למכירה

sale@moneyonline.co.il